Σε πολλούς θα έχει τύχει να πάνε να ξεκινήσουν με το αυτοκίνητό τους, αλλά αυτό να αρνείται να πάρει μπροστά. Ο πιο συνήθης «ύποπτος» όταν συμβεί κάτι τέτοιο είναι η αποφορτισμένη μπαταρία, η οποία έχει χάσει την ενέργειά της είτε γιατί έχει παλιώσει ή γιατί έμεινε για πολύ ώρα αναμμένο κάποιο ξεχασμένο φως. Για να πάρει ξανά μπρος το αυτοκίνητο θα χρειαστεί ένα άλλο όχημα για να δώσει ρεύμα, ωστόσο απαιτείται προσοχή και συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω.

⇒ Σωστός ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου με καύσιμο

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καλώδια κατάλληλου μεγέθους με μονωμένους σφιγκτήρες.

Συνδέετε μόνο μπαταρίες που έχουν την ίδια ονομαστική τάση.

Μη χρησιμοποιείτε τις σωληνώσεις καυσίμου, το κάλυμμα της κυλινδροκεφαλής, τα μπράτσα των υαλοκαθαριστήρων του παρμπρίζ, την πολλαπλή εισαγωγής ή το γάντζο του καπό ως σημεία γείωσης.

Τα δύο οχήματα δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

Σβήστε τον κινητήρα και όλον τον ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Συνδέστε το θετικό (+) ακροδέκτη του ενός οχήματος με το θετικό (+) ακροδέκτη του οχήματος άλλου οχήματος. Κατόπιν συνδέστε τον αρνητικό (-) ακροδέκτη του ενός οχήματος στη γείωση του οχήματος με τη φορτισμένη μπαταρία.

⇒ Πως να πλύνετε σωστά το αυτοκίνητο σας

Μην συνδέετε το αρνητικό (-) καλώδιο στον αρνητικό (-) πόλο της αποφορτισμένης μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν έρχονται σε επαφή με κινούμενα εξαρτήματα ή εξαρτήματα του συστήματος διανομής καυσίμου.

Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματος με τη φορτισμένη μπαταρία σε σχετικά υψηλές στροφές. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα του οχήματος με την αποφορτισμένη μπαταρία.

Αφήστε τους κινητήρες και των δύο οχημάτων να λειτουργήσουν τουλάχιστον για τρία λεπτά ακόμα πριν αποσυνδέσετε τα καλώδια. Μην ανάψετε τους προβολείς όταν αποσυνδέσετε τα καλώδια. Σε περίπτωση υπερβολικής τάσης μπορεί να καούν οι λαμπτήρες.

Αποσυνδέσετε τα καλώδια ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

⇒ Πως ξεθαμπώνουν τα φανάρια του αυτοκινήτου