Η κατανάλωση καυσίμου στο αυτοκίνητο, ανεξαρτήτως αν αυτό καίει βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο ή φυσικό αέριο, είναι μείζονος σημασίας για όλους τους οδηγούς. Παρακάτω, σας παραθέτουμε ορισμένους βασικούς κανόνες για το πως μπορείτε να πετύχετε μείωση της κατανάλωσης.

• Οδηγήστε ομαλά, επιταχύνετε σταδιακά και προβλέψτε την εξέλιξη της οδήγησης για να αποφύγετε το άσκοπο φρενάρισμα.

• Αποφύγετε να κρατάτε τον κινητήρα στο ρελαντί όταν ο καιρός είναι κρύος ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εκκινήστε τον κινητήρα μόνο όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.

• Ελέγχετε τακτικά τις τιμές πίεσης των ελαστικών σας και βεβαιωθείτε ότι είναι φουσκωμένα στη σωστή πίεση.

• Απενεργοποιήστε όλα τα ηλεκτρικά συστήματα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα το σύστημα κλιματισμού. Θυμηθείτε να αποσυνδέετε οποιαδήποτε αξεσουάρ από τους βοηθητικούς ρευματοδότες όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

• Ακολουθήστε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης και εκτελέστε τους προτεινόμενους ελέγχους.

• Σχεδιάστε από πριν τις διαδρομές σας και ελέγξτε την οδική κυκλοφορία πριν ξεκινήσετε.

• Μην κουβαλάτε άχρηστα φορτία στο όχημά σας, καθώς το πρόσθετο βάρος προκαλεί άσκοπη κατανάλωση καυσίμου.

• Μην προσθέτετε στο εξωτερικό του οχήματός σας περιττά αξεσουάρ, όπως π.χ. σκαλοπάτια. Εάν χρησιμοποιείτε σχάρα οροφής, θυμηθείτε να την διπλώνετε ή να την αφαιρείτε όταν δεν την χρησιμοποιείτε.