Σε κάθε αυτοκίνητο, ανεξάρτητα τον τύπο καυσίμου που καίει πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες κατά τον ανεφοδιασμό του, έτσι ώστε η τακτική αυτή διαδικασία να γίνεται με ασφάλεια. Παρακάτω, σας παραθέτουμε τους βασικούς αυτούς κανόνες.

Κατά τον ανεφοδιασμό του οχήματος σε καύσιμο να έχετε πάντα σβηστό τον κινητήρα και σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε σπινθήρες ή ανοιχτές φλόγες κοντά στη βαλβίδα πλήρωσης του ρεζερβουάρ καυσίμου.

• Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα κατά τον ανεφοδιασμό του οχήματος με καύσιμα. Οι αναθυμιάσεις καυσίμου είναι εξαιρετικά επικίνδυνες κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Αποφύγετε την εισπνοή μεγάλης ποσότητας αναθυμιάσεων.

Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου μπορεί να βρίσκεται υπό πίεση. Εάν ακούσετε έναν ήχο σαν σφύριγμα από την είσοδο πλήρωσης καυσίμου, μην βάλετε καύσιμο μέχρι να σταματήσει ο ήχος. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να σημειωθεί διάχυση σταγονιδίων καυσίμου στο περιβάλλον που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη βαλβίδα πλήρωσης του ρεζερβουάρ καυσίμου χρησιμοποιώντας αντικείμενα ως μοχλό. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα καυσίμου. Εάν δεν τηρήσετε αυτήν την οδηγία, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, τραυματισμός ή θάνατος.

Μην αφαιρείτε το ακροφύσιο της αντλίας καυσίμου από τη θέση πλήρους εισαγωγής κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού.

Σταματήστε τον ανεφοδιασμό όταν το ακροφύσιο της αντλίας καυσίμου σταματήσει αυτόματα για πρώτη φορά. Μη τήρηση αυτής της οδηγίας θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρωση του χώρου διαστολής στο ρεζερβουάρ, που μπορεί να οδηγήσει σε υπερχείλιση καυσίμου.

• Μην γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ καυσίμου. Η πίεση στο ρεζερβουάρ καυσίμου εάν αυτό περιέχει υπερβολικά μεγάλη ποσότητα καυσίμου μπορεί να προκαλέσει διαρροή, με αποτέλεσμα διάχυση σταγονιδίων καυσίμου στο περιβάλλον και πυρκαγιά.

Περιμένετε τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα προτού αφαιρέσετε το ακροφύσιο της αντλίας καυσίμου ώστε τυχόν υπολειπόμενο καύσιμο να αποστραγγιστεί μέσα στο ρεζερβουάρ καυσίμου.