Κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο εξοπλίζεται πλέον με αρκετούς αερόσακους, οι οποίοι είναι συνήθως 6-7 (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, οροφής και γονάτων οδηγού). Σκοπός τους είναι να προστατεύουν τους επιβάτες σε περίπτωση σύγκρουσης, αποφεύγοντας την επαφή του σώματος με σκληρά αντικείμενα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Ωστόσο, για να προστατέψουν αποτελεσματικά πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες ασφαλείας, γιατί διαφορετικά μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.

Φορέστε πάντοτε τη ζώνη ασφαλείας και διατηρήστε αρκετή απόσταση ανάμεσα στο σώμα σας και το τιμόνι. Μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη ζώνη ασφαλείας σωστά μπορεί να σας συγκρατήσει σε θέση που να επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση του αερόσακου.

Μη βάζετε εμπόδια μπροστά από τους αερόσακους και μην κολλάτε αντικείμενα στα καλύμματα των αερόσακων ή πάνω από αυτά. Τα αντικείμενα μπορεί να εκτοξευθούν σε περίπτωση ενεργοποίησης των αερόσακων και να σας χτυπήσουν.

Ποτέ μην μπήγετε αιχμηρά αντικείμενα εκεί όπου έχουν τοποθετηθεί αερόσακοι. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στους αερόσακους και να επηρεάσει δυσμενώς την ενεργοποίησή τους.

Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε παιδικό σύστημα ασφαλείας που βλέπει προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται με ενεργό αερόσακο μπροστά του. Μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός του παιδιού.

Μην τροποποιείτε το μπροστινό μέρος του οχήματος με οποιοδήποτε τρόπο. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την ενεργοποίηση των αερόσακων.

Οι επισκευές του τιμονιού, της κολόνας του τιμονιού, των καθισμάτων, των αερόσακων και των ζωνών ασφαλείας πρέπει να εκτελούνται από τις επίσημες εμπορίες.

Μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καλύμματα καθισμάτων. Η χρήση συμπληρωματικών καλυμμάτων καθισμάτων μπορεί να εμποδίσει την ενεργοποίηση των αερόσακων τύπου κουρτίνας και να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.