Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας πολλές φορές αποτελεί βασική αιτία για πρόκληση ατυχημάτων, αφού στις πολύ υψηλές ταχύτητες ο οδηγός μπορεί σε έναν ελιγμό για παράδειγμα ή αν δεν είναι προσεκτικός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και δύσκολα να το επαναφέρει στην πορεία του. Τα πρόστιμα ειδικά για όσους υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ταχύτητας πάνω από τα 20 χλμ./ώρα είναι αρκετά τσουχτερό, συν την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας.

⇒ Σωστός ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου με καύσιμο

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα πρόστιμα που ισχύουν για την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας:

Σε αυτόν που υπερβαίνει το ανώτατο όριο ταχύτητας έως 20 χλμ./ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.

Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 20 χλμ./ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ.

Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 30 χλμ./ώρα, καθώς και για κίνηση οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους με ταχύτητα πάνω από 150 χλμ./ώρα, στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα πάνω από 130 χλμ./ώρα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο με ταχύτητα πάνω από 120 χλμ./ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από αυτόν που βεβαιώνει την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

⇒ Πως να πλύνετε σωστά το αυτοκίνητο σας

Σε αυτόν που οδηγεί με ταχύτητα κατώτερη του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, καθώς και σε αυτόν που παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.